בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

שימוש בסגירים (shackels)

 

 

1. חשוב להתייחס לטבלאות עומסי העבודה הבטוחים לסגירים של היצרן. 

2. מידת הסגיר נקבעת על פי קוטר הקשת יותר מאשר קוטר הפין.

3. כל הפינים חייבים להיות ישרים.

4. כל הפינים המתברגים חייבים להיות מוברגים עד הסוף.

5. אבטחת פינים עגולים של סגירים צריכה להיות באמצעות פינים מתפצלים.

6. יש להחליף סגיר כאשר הבלאי בקוטר הפין גדול ב 10% של הקוטר המקומי.

7. כדי למרכז אונקל על סגיר יש להשחיל על הפין דיסקיות.


ומה אסור לעשות:   

1. חל איסור מוחלט להשתמש בסגיר כאשר המיפתח בין הלולאות גדול יותר מהרשום בטבלה.

2. אין להחליף את פין הסגיר בבורג. העומס יגרום להתעקמות הבורג.

3. אין לאפשר משיכה של הסגיר בזווית עקב סכנה של פתיחת רגלי הסגיר.

4. אין להשתמש במחברי סגיר המצוידים בפין בורג במקרים שבהם עלול הפין להסתובב. ההברגה עלולה להיפתח.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים