בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

סימן חשמלי של בידוד כפול

אמצעי הגנה

כדי להגן על המעגלים החשמליים ועל האדם, יש להשתמש בהתקנים מתאימים.

התקנים אלה ניתנים לחלוקה לשתי קטגוריות:

- הגנה על האדם.

- הגנה על המעגל החשמלי.

- בנוסף, קיימים אמצעי הגנה מפני חשמל סטטי.

מבטח

מנתק המעגל, מנתק את המעגל החשמלי בכל פעם שהזרם במעגל גבוה מערכו הנקוב של המבטח.

הארקת הגנה

           שיטה המשמשת להגנה על האדם על ידי "פריקת" זרם ה"קצר" לגוף המתקן וממנו לאדמה- הארקה חשמלי   

 מפסק לזרם דלף

(הפרד מגן (שנאי מבדל)- התקן המנטרל את הארקת השיטה בכך שהופך את ההזנה (מפסק זרם דולף 

למכשיר-  מטלטל אחד בלבד- להזנה צפה, הזנה שאינה תלויה בהארקה 

מתח בטיחות

מתח נמוך מתחת 50 וולט

בידוד כפול

מתקנים ומכשירים חשמליים הבנויים בצורה מכנית המונעת כל אפשרות של מגע בין החלקים הפנימיים- החשמליים- לבין המעטה החיצוני הבא במגע עם המפעיל.

זהו הסימן החשמלי של מכשירים אלה:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים