הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001 + 36002

מספר אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות

 

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 36001:

1.עליך להכין תוכנית להדרכת נאמני בטיחות המבוסס על תקנות הבטיחות בעבודה. רשום לפחות 5 נושאים שחייבים להופיע בתוכנית וציין את המקור לחובת " יוכשרו לתפקידם  בהתאם לסעיפים המתאימים".

2.הכן שאלות שיאפשרו לך לבדוק את אפקיביות קורס נאמני בטיחות.

   
נושא משימה מספר 36002:  

1.התבקשת להכין נושאים לתוכנית הדרכה שנתית של ארגונך. רשום לפחות 5 שמות קורסים/נושאים שיופיעו בתוכנית ונמק מדוע בחרת בהם.

2.מהם המסמכים – והיכן זה מצויין בפקודה ובתקנות – שהמעסיק חייב למסור, או להציג, לעובדים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים