בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

הוראות שימוש 
בחדר המכונות של מעלית חובה שיהיו הוראות לחילוץ אנשים הלכודים במעלית. בנוסף, בתוך המעלית וליד הפתחים שלה, יהיה שילוט ובו רשומים מספרי טלפון החירום.

במידה ונמצא - על פי תסקיר - פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש, אסור להשתמש במעלית עד לתיקונו של הפגם.

 

לאחר שהמעלית הוכנסה לשימוש, היא חייבת בבדיקה תקופתית – על ידי בודק מוסמך - כל שישה החדשים. גם במקרה זה יש לצרף תסקיר על תוצאות הבדיקה. בסיום כל בדיקה יש להדביק בתוך המעלית מדבקה מיוחדת עם שם הבודק, תאריך הבדיקה האחרונה ותאריך הבדיקה הבאה.

התקני בטיחות

 

קיימות מספר דרישות בטיחות ממעלית, כולל מניעת גישת אדם לפיר המעלית ומניעת הילכדות בין המעלית למבנה (ראה תמונה). החוק מחייב קיום התקני בטיחות אוטומטיים שונים במעליות המיועדות לבני אדם. כל  פתח שבקיר, המשמש להעלאה או להורדה של טובין או חמרים, יגודר לבטח ויצוייד במאחזים משני צדיו. הגידור יוחזק במקומו, חוץ משעה שמעלים או מורידים טובין או חמרים, ויקויים כראוי. חובה להתקין דלת, או סורג, בכל פתח כניסה לתא מעלית. מערכת הדלתות מורכבת מדלת המעלית עצמה (ניידת) ודלת לפתח שבקיר. שתי הדלתות חייבות להיות סגורות לחלוטין כדי לאפשר למעלית לנוע.

 

דלתות המעלית כוללות חיישנים שבמקרה והדלת נתקלת בהתנגדות – למשל גוף אדם שלא הספיק להכנס/לצאת – הדלת מפסיקה לנוע, או נפתחת לחלוטין. לעיתים, מותקנת מערכת עם קרני אור החשה בתנועת בני אדם באזור דלת המעלית ומונעת את המשך תנועת הדלתות ובכל עוצרת את פעולת המעלית.

 

המעלית מצויידת במעצור בטיחות הקשור לבקר מהירות - speed-sensing governor . במקרה והמעלית מתחילה ליפול מסיבה כלשהיא, בקר המהירות מפעיל את הבלמים ועוצר את המעלית בצורה בטוחה.

 

בתחתית פיר המעלית מותקנים בולמים מכניים – Buffers – המיועדים לספוג את הארנגיה הקינטית של מעלית שנופלת מטה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים