חקירת תאונות עבודה

שם

מייל *

טלפון

מעוניין לקבל פרטים על הקורס

השאר פרטים ואנו נחזור אליך

מטרת הקורס

לתת בידי מנהלים ועורכי תחקירים בארגון, את הידע והכלים לבצע את תפקידו בתחום בירור התאונות בצורה טובה ובמיגון נושאים רחב, תוך שימוש במודלים הלקוחים מהארגון, מתעשיות שונות ומגורמי תאונה שונים.

אוכלוסיית יעד

מנהלים ועובדים בתעשייה.

תנאי קבלה

אין.

תעודות והסמכות

בגמר הקורס, תוענק תעודת השתתפות.

משך הקורס

24 שעות          

מתכונת הקורס

3 מפגשי לימוד , בין השעות 08:30-16:30.

הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה.

נושאי הלימוד

 • מבוא ומושגי יסוד, חקיקה

 • מה בין תאונת עבודה למחלת מקצוע

 • סוגי אחריות המעביד/ העובד/ קבלן ונותן שרות/ מבקר ומזדמן

 • ניתוח אירועים וחקירת תאונות:

  • מטרת בירור תאונות ע"י: נציג המפעל, אגף הפיקוח על העבודה, חוקר משטרה, חב' חקירות פרטית וחוקר מביטוח לאומי

  • הקמת מערכת דיווח על תאונות במפעל

  • איסוף נתוני התאונה, כלי עזר לאיסוף נתונים

  • בדיקות ומוצגים בשטח

  • ניתוח התאונה והסקת מסקנות למניעת תאונות חוזרות

  • איתור מקומות בהם צפויות תאונות דומות והמלצות למניעתן

  • מודלים של טפסים ככלי עזר

  • דוגמאות לתאונות שאירעו וחקירתן – תרגיל מודרך בקבוצות עבודה

מקום ומועד הלימוד

ראשון לציון

מחיר

מחיר הקורס 1,200 ₪ לא כולל מע"מ, מחיר הקורס כולל חומר לימוד.