בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 
 

מטרות הקורס

 

בגמר ההדרכה ולאחר ביצוע המטלות הנדרשות, החניך:

1.יכיר את גורמי הסוגים השונים של  ציוד ואביזרי הרמה.

2.יכיר את אמצעי הבטיחות המתאימים לעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה.

3.יכיר מושגי יסוד מתחום אישור ופסילה לאביזרי הרמה.

4. ידע כיצד לתכנן נכון עבודה עם ציוד  ואביזרי הרמה על פי אופי העבודה.

5.יכין עבודת בית בנושא הנלמד.

6. יזוכה, על-פי ביצוע המטלות, בימי ההשתלמות המוכרים מטעם משרד הכלכלה, לצורך קבלת אישור                              כשירות כממונה על  בטיחות בעבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים