בטיחות בחשמל

משימות מספר 17003 + 17004

סכנות חשמל

ס י כ ו ם

 

התחשמלות כתוצאה מ:

- עבודה עם מתקן חי.

- בידוד פגום.

- תקלה במכשיר חשמלי.

השריפות נוצרות כתוצאה מ:

- עומס/ זרם יתר הגורם להתחממות מוליכים.

- ניצוץ חשמלי הנוצר עקב.

- חשמל סטטי.

- פתיחת מגע חשמלי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים