מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

הזרם החשמלי


האלקטרונים יכולים לנוע בכיוון אחד- זרם ישר או בכיוונים מתחלפים- זרם חילופין.


עצמת הזרם החשמלי, נמדדת באמפרים. היא תלויה בגודל האנרגיה, נמדדת בוולטים, שגרמה לתנועה ובהתנגדותו של המוליך, נמדדת באוהמים, דרכו נעים האלקטרונים.

ככל שמשקיעים יותר אנרגיה חשמלית - יותר מתח - גדלה עצמת הזרם. 
יחס זה בין מתח, זרם והתנגדות מוגדר על ידי חוק
אוהם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים