הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001 + 36002

מס' אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות

 

ביביליוגרפיה וירטואלית


לפניך רשימת אתרים. לחיצה על הכתובת תקשר אותך ישירות לאתר.
בחר לך נושא משימה, מתוך נושאי המשימה בדף הבא, גלוש באתרים ובצע את המטלה.

 

מסירת מידע והדרכת עובדים

חוק ארגון הפיקוח על העבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים