טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

סוגי טפסות

 

בין סוגי הטפסות, ניתן לזהות את הבאים:

 

-טפסה רגילה

-טפסה מתועשת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים