בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

 בטיחות בעבודות ריתוך (המשך)

ה. חדרי ריתוך  

שטח חדר הריתוך יחושב לפי 9 מ"ר לעובד.
החדר יהיה מצויד בשני פתחי יציאה, ברוחב של 80 ס"מ, לפחות (כל פתח).
 המעברים חייבים להבטיח אפשרות של הימלטות בטוחה בשעת-חירום ונוחות באספקת חומרי גלם ובהוצאת חומרים. רוחב המעבר יהיה 80 ס"מ, לפחות.
 כבלי הזנה חשמליים יותקנו במרחק של 50 ס"מ מצנרת החמצן ושל מטר אחד, לפחות, מגזים דליקים (אצטילן, גז בישול וכד'). במקרים מסוימים ניתן לצמצם את המרחק, בתנאי שצנרת הגז תועבר בתוך צינור-מגן של מתכת בקוטר של 20 ס"מ, לפחות.
 יש להבטיח 6 תחלופות אוויר בשעה, לפחות.
 לשם ריתוך חלקים כבדים, יש להתקין אמצעי הרמה.

 

ו. תחנות ריתוך אוטוגני

תחנות הריתוך האוטוגני בחדר הריתוך תהיינה מסודרות באופן שהווסתים והצנרת יהיו מימינו של התלמיד, כשפניו אל שולחן העבודה.
יש להעדיף את סידור תחנות הריתוך בשורה, כדי ליעל את הפיקוח על התלמידים.
בחלקו האחורי של השולחן תיקבע מחיצת אסבסט צמנט בגובה של 60 ס"מ, לפחות, מעל שולחן העבודה. רוחב המחיצה יהיה כרוחב והשולחן, בתוספת המרחק עד למבער.

 

בגדי מגן וציוד מגן אישי
בכל עבודה של ריתוך וחיתוך אוטוגני יש להשתמש במשקפי מגן תקינים. על העובד לוודא, שזכוכיות משקפי המגן אינן מעוותות את הראייה, שצבען שווה, ושהן מתאימות לסוג העבודה.


בגדי העבודה יהיו הדוקים לגוף, ללא קצוות בולטים. מכנסי העבודה יכסו את הנעליים (למניעת חדירתם של סיגים לנעליים), ולא יהיה בהם חפת (קפל) שעלולים ליפול לתוכו סיגים לוהטים, העשויים לגרום להתלקחות הבגד ולכוויות בגוף.


בגדי העבודה יהיו נקיים משמן, מגריז ואסור שימצאו בבגדי העבודה חפצים העשויים מחומר דליק.

 

יש לנעול נעלי בטיחות ולהשתמש בכפפות ובסינר מעור וכן במגני רגליים - לפי צורכי העבודה. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים