שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

שגיאות אנוש בתכנון

מאות לתכנון נכון לתחום העבודה :

- תכנון תחנת עבודה ביחס לממשק מפעיל/מכונה

-תכנון כלי עבודה ביחס לממשק מפעיל/מכונה

-תכנון אחזקתיות

-תכנון למשטחי עבודה ואזורי נפילה

-תכנון להיגיינה תעשייתית

-תכנית מניעת אש

-תכנון למיגון מכונות והפעלתן הנכונה

-תכנון למצבי חרום להפסקת פעילות מכונה

-תכנון נעילות לחשמל

-ועוד

תכנון כלים

תכנון כלים

תכנון נעילת חשמל

תכנון מקום עבודה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים