יתירות במערכת

נושאי המשימה מספר 21001+21002

יתירות פסיבית ויתרות אקטיבית

 

יתירות פסיבית

מנצלת עודף בכושר או תפוקה לצמצום מידת ההשפעה של כשל. מקרה טיפוסי כזה הוא השימוש העודף בכבלים המחברים גשר תלוי כדי להפחית את הסיכון שבקריסת הגשר כולו, במקרה שאחד מהם נותק או נקרע. הצבת שני פנסי דרך ברכב, כך שבמקרה של תקלה באחד מהם, לא נותר הנוהג ברכב ללא ראות כלל. דוגמה נוספת היא  RAID - קיצור של redundant array of independent disks,  תצורת אחסון של כוננים קשיחים הנהוגה בשרתים, באופן המאפשר שחזור מידע שאבד בעת תקלה. בדוגמאות אילו, נוצלה תכונה הנדסית מובנית ולא נעשתה כל פעולת בדיקה או תהליך קבלת החלטות כלשהו לטיפול בתקלה. שיטה כזו של תכנון הנדסי נקראת גם "שולי ביטחון".

ניצול עודף או תפוקה

במטוסים דו מנועיים, מחייבת הוראת מינהל התעופה האזרחי שבזמן המראה, במידה ונכשל מנוע אחד מתוך שני הקיימים, יאפשר כח המנוע הפועל:

א. להביא להמראת המטוס

ב. לסיבוב המטוס בכיוון המנוגד למיקום המנוע שנכשל

ג. ולהחזרתו לשדה ממנו המריא בבטחה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים