"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

יתרונות וחסרונות הלוחות

יתרונות ה-PERT  :

1. גמישות באפשרות לקבל מספר הערכות (הערכת זמן אופטימית, הפסימית והסבירה ביותר)

2. סיוע בניהול זמן ובקיצוץ עלויות

3 .ניתן לחשב בצורה יעילה ומסודרת את ההשפעה על ניהול עלויות

4. מאפשר תיאום לוח-זמנים בין חברי הצוות

5. מסייע במניעת חפיפות או חוסרים יקרים

6. מאפשר סנכרון צוותים מבעוד מועד

7. מאפשר חיפוש חלופות בזמן

8. מאפשר עמידה בזמנים שנקבעו

9. מאתר את הנתיב הקריטי (והשלכותיו)

10. מזהה צווארי בקבוק

חסרונות ה-PERT  :

1. מתאים למעקב ובקרה בפרויקטים קטנים יחסית

2. מצריך גיליונות עבודה רבים

3. חזות גרפית בעייתית למשתמש

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים