הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

המיקום האופייני לאתרי עבודה הינו במקומות הבאים:

- עבודות באתרים/ שטחים / מבנים סמוכים

- עבודות בתחום המיסעה

- עבודות בשולי הדרך, תעלות ומדרונות

- עבודות במדרכות ובמפרדות

-עבודות בשבילים

מקומות אלו חייבים להיות מאובטחים, לטובת העובדים וכלי העבודה הנוסעים בתוכם מחד ולטובת הולכי הרגל וכלי התחבורה העוברים ו/או נוסעים בסמוך לאתרים אלו. האבטחה מבוצעת בעזרת הסדרי תנועה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים