הסדרי תנועה באתרי עבודה המשיקים לדרכים

נושאי המשימה מספר 44003+44004

רשויות תמרור רשאיות להסדיר את התנועה  בעזרת הסדרי תנועה.

מי הן רשויות התמרור הרשאיות להסדיר את התנועה?

                                         המפקח על התעבורה

                                                                                                          משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

                                         רשות תמרור מרכזית

 

                                         רשות תמרור מקומית

 

                                         קצין משטרה 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים