ויברציה

נושאי המשימה מספר 15001+15002

דבר החקיקה

 

בישראל לא קיימת חקיקה בנושא.

 

בבריטניה למשל  יש תקנות בנושא הרטט שנכנסו לתוקף ביולי 2005.

בתקנות פרוט של תקן החשיפה -  5 m/ s 2A(8) שאין לעבור אותו ורמת פעולה - 2.5 m/s2A(8)  שמעליה על המעביד לנקוט באמצעים טכניים וניהוליים להקטנת רמות הרטט.

בתקנות קיים גם פרוט של האמצעים השונים בהם חייב המעביד לנקוט.

 

בארה"ב אין תקן להתייחסות למדידת ויברציה העלולה להוביל לויברצית יד – זרוע, אך קיים תקן התייחסות לויברציה כל גופית.

התקן, ISO 2631-1 Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration – Part 1: General Requirements, אומץ על ידי ACGIH, למדידות TLVs.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים