פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

סוגי פיגומים (המשך)

"פיגום מיוחד" – פיגום זקפים מפלדה שגובהו מנקודה הנמוכה של

המשטח שעליו הוא עומד עד למשטח העליון עולה על 50 מטרים,

פיגום שצורתו מיוחדת או פיגום הבנוי מחומרים מיוחדים או

המשמש למטרות מיוחדות, למעט פיגום עשוי עץ;

 

"פיגום ממוכן" – פיגום אשר בעזרת כוח מכני, חשמלי, הידראולי

ניתן לשנות את מיקום משטחי העבודה שלו;

 

"פיגום סולמות" – פיגום שרצפתו נסמכת על שלבי סולמות

(אסור בשימוש);

(מיוחד(תלוי/מושען

(אסור  בשימוש)

ממוכן

      סולמות

(אסור  בשימוש)

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים