בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

שיטות לחיזוי

במסגרת השתלמות זו נדון בשלוש שיטות אפשריות:


1. על פי ממשקים.


2. על פי מיון שגיאות אנוש בתהליך קבלת החלטות.


3. על פי שימוש בתסריטים קיימים.

 

בהמשך נלמד על כל אחת מהשיטות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים