מערכות פניאומטיות

נושאי המשימה מספר 64001+64002

אביזרי המערכת הפניאומטית ותפקידם (המשך)

 

דוגמה למדחס בוכנות דו – שלבי מובא באיור הבא:

1.     מסנן יניקה

2.     בוכנת לחץ נמוך

3.     מצנן

4.     בוכנת לחץ גבוה

5.     מצנן

6.     לוכד שמן/מים

7.     מיכל

8.     ברז

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים