מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

 F2       A2        L1 

 F1       A1        L2

יתרון מכני             

נוזל הנמצא במצב מנוחה, בכלי

בעל גדלי פתח שונים, מאפשר

הגדלת כוח על חשבון דרך ולהפך.

=

=

מבוא

מהי מערכת הידרולית

יתרון מכני:

נוזל הנמצא במצב מנוחה, בכלי בעל גדלי פתח שונים, מאפשר הגדלת כוח על חשבון דרך ולהפך.

שים לב ליחס ההפוך:                                                                                                                

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים