מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

מבוא

מהי מערכת הידרולית (המשך)

עקרון הפעולה מייצג שימוש ביתרון מכני, הנובע מחוק פסקל.

 

חוק פסקל - כוח חיצוני המופעל על נוזל הנמצא במנוחה בכלי סגור, מתפשט מיידית

במידה שווה לכל הכיוונים ומתבטא כלחץ הפועל במאונך לדפנות הכלי.

במצב זה, הלחץ בו נמצא הנוזל נקרא לחץ סטטי (P) והוא צורה של אנרגיה פוטנציאלית.

 

כאשר נוזל נמצא בתנועה, נוצר לחץ בכיוון הזרימה הנקרא לחץ דינמי, והוא צורה

של אנרגיה קינטית

לתחילת הקורס

קדימה

לרשימת הקורסים

אחורה