מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

סוגי מערכות כיבוי באמצעות מתזים

 

קיימים ארבעה סוגי מערכות לכיבוי אש אוטומטי במים:

 

מערכת רטובה- Wet System

 

מערכת יבשה- Dry System

 

מערכת עם מנגנון הפעלה מוקדמת- Pre Action

 

מערכת הצפה- Deluge System

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים