מערכות כיבוי אש

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

חיבורי רשת המים

ספיקת המים הנדרשת מרשת המים מושגת מברז כיבוי בקוטר "3 , בעל ספיקה מינימלית של 450 ליטר/דקה.

 

ה"גמל"

..................

backflow preventer

מגוף פרפר- Butterfly Valve

Swing Check Valve

למערכת מתזים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים