חפירות ועבודות עפר

נושאי משימה מספר 18001 + 18002

שלב תכנון וביצוע חפירה

תנאים מקדימים לביצוע עבודת חפירה

על-מנת לבצע עבודת חפירה על מנהל העבודה להתחשב בשלושת הגורמים הבאים:

א. מערכות תת- קרקעיות שעלולות להיפגע במהלך העבודה ולגרום לתאונה

1. כבלי חשמל.

2. צינורות ביוב.

3. מערכת טלפונים.

4. צינורות מים.

.5. צינורות גז.

6. מערכת כבלים לטלוויזיה.

7. סכנת מפולות בקרקע, כגון חול שפוך.

המידע לגבי מיקום של המרכיבים המצוינים בסעיפים - 5-1, נמצא ברשות המקומית, חברת

החשמל, בזק וחברת הגז. המידע לגבי סעיף 6 מתקבל בעקבות ביצוע בדיקת קרקע.

לפני ביצוע עבודת חפירה על מבצע העבודה לברר את מיקום המרכיבים הללו.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים