בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

מחלת מקצוע ומיקרו טראומה

 

החוק מכיר ב"מחלת מקצוע"  - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חל בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו."

מכאן שהתבחינים להכרה במחלת מקצוע הינם:

  - עובד

  - העובד במקום עבודה

  - אצל מעביד או מטעמו

  - שנחשף לגורם מסכן

  - בפרק זמן המוגדר בתקנות

  - ובתנאי שהגורם המסכן מוכר

  - והעובד נפגע

  - ואם העובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו

 

החוק מכיר גם בסוגי פגיעה מיוחדים כמיקרו טראומה – מחלה הנגרמת על ידי סדרה של פגיעות זעירות החוזרות ונשנות הגורמות לנזק מצטבר הגורם למחלה

מחלת מקצוע – מצב חולי המתפתח באיטיות ונגרם ע"י חשיפה ממושכת לגורם מזיק הקשור בתעסוקת הנפגע

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים