הערכת סיכונים

נושאי משימה מספר 37002 + 37001

מהו סקר סיכונים


ניתן להגדיר סביבת עבודה כבטוחה (safe), אם כל הסיכונים והמפגעים שבה הוערכו, טופלו, והובאו לרמת סיכון נמוכה אותה קבע הארגון כרמה של סיכון קביל. אנו עושים זאת על ידי איתור אותם גורמים, הן גורמי סיכון והן מפגעים, שעשויים לגרום לפגיעה בעובד, הן מעצם היותם מסוכנים והן כתוצאה מהתנהגותו הרשלנית של העובד, או צרוף של שניהם.

אולם, ישנם מצבים שהחוק לא מאפשר שיקול דעת ויש לטפל בגורם הסיכון בהתאם לחוק, או התקנה.

לדוגמה, מיגון מכונות. במקרה שכזה, למעט נוהל "אדם כשיר" אין לתופס שיקול דעת ועליו למגן את המכונה באופן שכזה שגם העובד הרשלן ביותר לא ייפגע.

במסגרת הסקר – ראה תרשים זרימה - נבדקים תהליכי עבודה, סביבת עבודה, שיטות עבודה וכל מה שהארגון החליט לבדוק ולסקור.

קיימות שיטות רבות ומגוונות לביצוע סקרי סיכונים, שיפורטו בהמשך, שכולן כוללות שלושה שלבים: שלב הזיהוי, שלב הערכה – בו מעריכים את חומרת התוצאה וההסתברות לפגיעה -  ושלב הבקרה בו מטופלים גורמי הסיכון בהתאם לחומרתם, מסילוק מידי של הגורמים החמורים ביותר ועד לסילוק ו/או מיזעור של הקלים יותר.

 

 

 

 

                                                  חשוב- מה ההבדל המהותי בין גורם סיכון למפגע?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים