מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות


דרישות ממגינים והתקני בטיחות: 

 • עשויים מחומרים עמידים/לזעזועים, לרעידות, לטמפרטורה, לחומרים משתכים

 • אינם מפריעים לפעולת המכונה בפעולתה התקינה.

 • אינם יוצרים סיכון/מכשול בטיחותי לעבוד מעצמם.

 • הקבועים - ניתנים לפירוק לצרכי אחזקה (ולהמנע מזה כמה שאפשר).

 • המתכווננים - אינם מאפשרים הרכבה לקויה (הפוכה).

 • אינם מפריעים לראיה או לניקוי (נסורת) ובתנאי שלא יהוו סיכון במצבים אלו.

 • מונעים אפשרות עקיפתם (מרוחקים זה מזה, זמן קצר/ מירווח להפעלה כפולה).

 • מרחיקים את העובד מנקודת הסיכון (צביטה, התפסות וכו').

 • מונעים הפעלה במקרה של כשל (ההתקנים החשמליים).

 • מאפשרים הפעלה הפוכה או עצירה מוחלטת של המכונה במקרה סכנה.

 • מונעים רעש מזיק/ מפריע/ מטריד.

 • מונעים פגיעה מחלקים עפים (העובד או חלקי מכונה עקב תקלה).

 • יוצרים חיץ בין העובד לאדים מסוכנים.

 • מונעים נפילת חלקים לתוך חלקים נעים של המכונה.

 • מאפשרים אחזקה בטוחה וסיכה.

 

מה לדעתך היתרונות והחסרונות בתכנון מגינים על ידי היצרן?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים