שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002

 ? כיצד לדעתך ניתן להימנע מטעויות מסוג זה  

    . נסה למנות לפחות שתי דרכי פעולה למניעה 

 

  

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים