בודק מוסמך

נושאי משימה מספר 12001 + 12002

הציוד ומועדי הבדיקה הנדרשים בבדיקות בודק מוסמך

 

רשימת הציוד החייב בבדיקות תקופתיות ומועדי הבדיקה שלו:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים