תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

ט ב ל ה

  מנורות פריקה

  • מצטיינות בנצילות אורית גבוהה ובאורך חיים ממושך.

  • מקדם העברת צבע – CRI --  נמוך השוואה ליתר סוגי הנורות.

       משמשות:

  • לתאורת חוץ - רחובות, כבישים, חניונים. 

  • לתאורת מבני תעשייה, מגרשי ספורט ותאורת ביטחון. 

  • לתאורת פנים – אולמות, מחסנים.

  • האור מופק ע"י מעבר זרם חשמלי דרך גז הנתון בשפופרת קטנה, אשר

      ממוקמת בתוך מעטה זכוכית גדול יותר.

  • הגוון המתקבל תלוי בסוג הגז המצוי בשפופרת הפנימית.

 

 

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה