הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001 + 36002

מס' אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות

 

מדדים לבדיקת אפקטיביות
את אפקטיביות תהליך ההדרכה מומלץ לבדוק בשני מישורי זמן: הראשון – בחינת תהליך ההדרכה עצמו, קרי הערכה תוך כדי ההדרכה. בזמן שמלמדים יש לשאול את התלמידים שאלות על החומר הנילמד ובסיום הקורס יש לערוך מבחן מסכם.
השלב השני הינו מבחן התוצאה. אנו בודקים "בשטח" באמצעות תצפיות ומעקב אחרי תיפקוד הבוגרים את מידת הפנמת חומר הלימוד ובאמצעות מעקב סטטיסטי אחרי עקומת התאונות מוודאים שבוגרי הקורס אכן מעורבים פחות בתאונות עבודה.

 

סכום
החוק מחייב את - המעביד לספק מידע לעובד – בתחילת עבודה ולפחות פעם בשנה. העובד חייב להשתתף בכל הדרכה אליה הוזמן וליישם את החומר הנלמד. ממונה הבטיחות חייב לוודא שהמידע מסופק לעובדים ומאידך להישתתף בשמונה "ימי כשירות" בשנה.
הידע  למנהלי עבודה, עובדי אחזקה ונאמני בטיחות מועבר על ידי גורם מוסמך, בעוד שהידע לכלל העובדים מועבר על ידי בעל מקצוע מתאים.

 

אפקטיביות התהליך – המבטיחה הבנה ובקיאות בנושאים - נמדדת תוך כדי ההדרכה, בסיום ההדרכה ולאחר תקופת מה.
על התהליך כולו אחראי ממונה הבטיחות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים