מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

זרם חשמלי

 

תנועה מסודרת של אלקטרונים חופשיים נמדד באמפרים (A).

להמשך שיעור