מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

 

אלקטרון

 

אחד ממרכיבי האטום, נע במסלולים משתנים מסביב לגרעין.
בעל מטען שלילי.

להמשך שיעור