מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

גרעין

 

נמצא במרכז האטום, בעל כוח משיכה המושך את האלקטרונים ומונעאת "בריחתם" מהאטום.

להמשך שיעור