מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

אטום

 

החלקיק הקטן ביותר של החומר, השומר עדיין, על תכונות החומר.
מספר אטומים הקשורים יחד נקראים פרודה - מולקולה.
מולקולה יכולה להכיל אטומים שונים כדוגמת מולקולת מים H2O המורכבת משני אטומים של מימן (H)                               ואטום אחד של חמצן (O)

להמשך שיעור