מלגזות

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים

קדימה

המלגזה-הכרה, תפעול ואחזקה

נושאי המשימה מספר 26001+26002

 

חלקי המלגזה