בטיחות במעליות

נושאי משימה מספר 42-001 + 42-002

מעט היסטוריה

כבר בעולם העתיק השתמשו במעליות, הן פעלו בעזרת חבלים והונעו בכוח אדם.

קיימת עדות על מעליות שנבנו על ידי ארכימדס בשנת 216 לפני הספירה. בשנת 1845 בנה ויליאם תומפסון מעלית שהופעלה בכוח הידרואלי ובשנת 1853 הציג אלישע אוטיס (ראה תמונה) מעלית בטוחה, מעלית שצוידה בהתקן המונע את נפילת התא במקרים בהם נקרע החבל.

בשנת 1857 הותקנה מעלית אוטיס הראשונה ברחוב ברודווי 488 שבניו יורק וניתן לאמר שהמצאת המעלית הייתה אחד הגורמים המשפיעים ביותר להתפתחות גורדי השחקים. 
המעלית החשמלית הראשונה נבנתה בידי ורנר פון סימנס בשנת 1880.


התחיקה בנושא מעליות 
נושא בטיחות במעליות מופיע ב"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970  ובתקנות בטיחות שונות. "החוק" דן ומפרט תחומים שונים בהקשר למעליות, כגון: הפעלה ראשונית, התקני בטיחות, בדיקות תקופתיות והתנהגות במקרה של אירוע חרום.

 

"הפעלה ראשונה" ובדיקות תקופתיות 
התקנת מעלית חייבת להתבצע על ידי חברה בעלת רישיון שהוסמכה על כך על ידי מפקח עבודה ראשי ובה עובד בעל תעודת מעליתן. תקינות מעלית, לפני שימוש או במהלך השימוש, תעשה אך ורק על ידי בודק מוסמך. בסיום הבדיקה חובה על הבודק למסור דוח (תסקיר) בכתב המפרט את תוצאות הבדיקה והליקויים – במידה והתגלו – במעלית ומכללוליה.

 

החוק אוסר להכניס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות בידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש עומס העבודה הבטוח שלה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים