גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות

נושאי משימה     

נושא משימה מספר 19001:

 

הכן גיליון בטיחות מלא לאחד מהחומרים הבאים:

 

  • כלור

  • ברום

  • גפ"מ

  • גפרית

.

נושא משימה מספר 19002:
מתוך רשימת גיליונות הבטיחות שבאתר שלהבת, בחר לך דף מידע מקוצר לחומר מסוכן כלשהו.
בדוק את דף המידע והשווה אותו עם הנדרש בתקנות לגבי גיליון בטיחות.
הכן טבלת השוואה לגבי החסר והנוסף בדף המידע שבחרת.
צרף את דף המידע שבחרת לטבלה ושלח לחברת שלהבת.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים