גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות

 

לסיכום:

 

דף המידע המשמש כגליון בטיחות לחומר מסוכן צריך שימסור מידע מושלם ככל שניתן. צורתו הגרפית אינה משנה והוא יכול להירשם בכל צורה שהיא (ראה ביביליוגרפיה) ובלבד שיכיל את כל מה שצריך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים