גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות

 

והתשובה:
על-פי התקנות יש לכתוב גם "אילו פעולות אסור לנקוט בשום אופן" במקרה של פגיעה באדם, ובמקרה זה "אין לתת שתיה לנפגע חסר הכרה".
נראה אם כן כי המידע המצוי בגליון הבטיחות חייב להיות מושלם ומהימן ולפיכך, יש למלאו בדייקנות מירבית.

 

 

במשפט האחרון נאמר כי המידע חייב להיות מושלם ומהימן וכי יש למלאו בדייקנות מירבית.
מה יש לעשות, על-פי התקנות, במידה ואין לך את כל המידע הנדרש ומה יש להוסיף בסוף גליון הבטיחות, גם אם מילאת אותו כיאות לעניות דעתך?

 

את התשובה תוכל למצוא בתקנות בסעיף 4 א', ב', ג', ד' ו-ה'.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים