גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות

בוודאי זיהית את המידע החסר, אך להשלמת התמונה מספר טיפים:

1.האם תוכל לשייך את החומר על-פי הגליון לקבוצת סיכון ראשית כלשהי?

2.האם קיימים סיכונים בריאותיים עקב חשיפה לחומר זה?

3.האם ניתן להבין מרשימת הציוד למגן אישי לעבודה שוטפת באיזה ציוד יש להשתמש בעבודה עם חומר זה?

4.האם לדעתך היה צריך להוסיף מידע בסעיף הוראות בטיחות מיוחדות?


ושאלה נוספת:
בדף המידע שבדוגמא, נרשמו הוראות לעזרה ראשונה.
מה לדעתך חסר בהוראות אלו על-פי התקנות, במקרה של פגיעה באדם?

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים