גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות


לפניך קישור לדף מידע לחומרים מסוכנים במפעל מסויים בארץ.
נסה לזהות מהו המידע החסר בדף מידע זה על פי התקנות.
הערה: אין הכוונה שתמצא או תאתר את המידע המדוייק לכשעצמו אלא מה חסר בו בהשוואה לנאמר בתקנות.

 

 

אזהרה: דף מידע זה הינו לצורך תרגול ודוגמא בלבד ואין לעשות בו שימוש לצרכי עבודה

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים