גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

קרא את תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות) התשנ"ח - 1998
וענה על השאלות הבאות:

1. מה צריך לכלול גליון בטיחות?

2. למה הכוונה בסעיף למילוי "אמצעי זהירות"?

3. למה הכוונה בסעיף למילוי "מידע אחר"?


  במידה ולא מצאת את התשובות המתאימות לשאלות אלו:
  תשובה לשאלה מספר 1 נמצאת בסעיף 4 לתקנות.
  תשובה לשאלה מספר 2 ולשאלה מספר 3 נמצאות בתוספת לתקנה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים