גיליון בטיחות לחומרים מסוכנים - MSDS

משימות מספר 19001+ 19002

גיליון בטיחות 

 

בשלישי למרץ 1998, ב' באייר התשנ"ח, חתמו השרים אליהו ישי (שר העבודה והרווחה)ורפאל איתן (השר לאיכות הסביבה) על תקנות הבטיחות בעבודה בדבר גיליון בטיחות.

מדוע היה צורך בשני שרים משני משרדים שונים לחתום על תקנות אלו?

 

מטרת התקנות היא "שמירה על בטיחותם ובריאותם של העובדים בחומר מסוכן ושל הנמצאים בסביבתו ועל איכות הסביבה" (מתוך התקנות).
מכאן אנו למדים כי תקנות אלו נוגעות לא רק לעובדים במקום העבודה (המשויכים מטבע הדברים למשרד העבודה והרווחה), אלא גם לנמצאים בסביבת השפעת החומר המסוכן ולסביבה עצמה (משויכים למשרד לאיכות הסביבה).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים