ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 31001:

1.הם דרכי כניסת חומרים מסוכנים לגוף האדם? הבא 3 דוגמאות לכל דרך

2.הבא דוגמא של דף מידע מושלם לממס כלשהו מתחום עבודתך.

 

נושא משימה מספר 31002:  

ערוך סקר גהותי במקום העבודה והבא 5 דוגמאות  לאפשרות חשיפת עובד לממסים אורגנים.
מהם המלצותיך לטיפול ובאיזה  אמצעי בקרה יש לנקוט על מנת להקטין את החשיפה

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים