מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

תיאורית האלקטרון החופשי

 

כל החומרים מורכבים מאטומים.
כל
אטום מורכב מגרעין (Nucleus) ו"קליפות" (מסלולים דמיוניים בהם נעים האלקטרונים).
בתוך הגרעין נמצאים הפרוטונים והנויטרונים (לצורך הסבר זה נתעלם מהם) ובקליפה נעים
אלקטרונים שלהם מטען חשמלי שלילי.
מאחר והחומר מורכב מהרבה אטומים, הצמודים זה לזה בכוח משיכה, עשויים אלקטרונים הנעים בקליפה החיצונית, שמחברת בין אטום לאטום לנוע - "לקפוץ" - מאטום לאטום.
אלקטרונים אלה, הנעים מאטום לאטום, נקראים - "אלקטרונים חופשיים".
יכולת התנועה של האלקטרון החופשי תלויה באנרגיה המושקעת בו ובכוח המשיכה של הגרעין.
כאשר מושקעת אנרגיה מספקת, משתחררים הרבה אלקטרונים ונוצר
זרם חשמלי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים