הדרכות והכשרות מקצועיות

משימות מספר 36001 + 36002

מס' אישור 603383

הדרכות והכשרות מקצועיות

 

מסירת מידע
לעומת תהליך ההדרכה בו המדריך – או הלומדה – מעבד את החומר הנילמד ומסביר את הסיכונים ואת המטלות המוטלות על העובד, במסירת מידע התכוון המחוקק שמחזיק במקום העבודה – המעסיק – חייב למסור לעובד, עד תחילת עבודתו, תמצית בכתב של מידע על סיכונים בעבודה שבה הוא מועסק, או במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו עלול הוא להיחשף להם עקב ביצוע תפקידו, בעברית וערבית ובשפה נוספת המובנת לרוב העובדים במקום העבודה. תוכנו של המסמך יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפות שבהן נמסרה התמצית. המידע יעודכן וימסר מחדש בכל פעם שנשתנו התפקיד או תחנת העבודה של העובד.
מידע זה כולל, בין השאר, תוצאות בדיקה סביבתית – (ניטור ביולגי וסביבתי), מידע על חומרים מסוכנים (MSDS) ועוד. חלק מהמידע חייב להתפרסם במקומות ציבוריים בארגון – לוחות מודעות.
בנוסף, המחזיק  יוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה יהיו מסומנים בתווית או בשלט אזהרה מתאימים ומובנים, וכן יתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.  יש לוודא  שתוכן השילוט יוסבר לעובד בשפה המובנת לו, אם אינו שולט בשפה שבה נכתבו.

 

השלכות מעשיות
על כל התהליך אחראי ממונה הבטיחות, (הסעיף השלישי ברשימת המטלות שלו) - לפעול לקיום תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים, להכנת תכנית הדרכה והקפדה על שילוט אזהרה. העובד מנוע מלעבוד אם לא קיבל הדרכה מתאימה וחייב להופיע לכל הרצאה אליה קיבל זימון. חל איסור מוחלט לגבות מהעובד תשלום עבור ההדרכות, לא בכסף ולא בכל תמורה אחרת. המעביד חייב ללמד את כל העובדים, לוודא שהעובד הבין את תכולת ההדרכה, לשלם שכר עבור ימי ההדרכה ולתעד את כל תהליכי ההדרכה בפנקס הדרכה של המפעל.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים