טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

מבוא

מהי תומכה

רגל בטפסה, המשמשת כתומך ארעי לקבלת עומס לחיצה בעבודות בנייה הכוללת:

-אמצעי כוונון גס – פין המוכנס לאחד הקדחים שבצינור פנימי בתומכה

-אמצעי כוונון עדין – אום קולר מתוברגת

         הרגל הינה חלק בלתי נפרד מהתומכה וככזו, הינה נדרשת בכל

         דרישות ההקמה, הפרוק ובדיקות התומכה (ראה בהמשך).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים