בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

 בטיחות בעבודות ריתוך (המשך)

ב. וסתי לחץ  

1.  יש לבדוק את אטימותם של כל חלקי וסת-הלחץ לפני הרכבתו על הבקבוק. אם נמצא בו פגם כלשהו, אין לבצע תיקון במקום, אלא יש למסור אתו לבית מלאכה מכני המוסמך לעבודה זו. 

2.  בהרכבת וסת-הלחץ על הבקבוק, אין להפעיל כוח, לא בעת ההרכבה ולא בעת הפירוק. שי להשתמש תמיד במפתח מיוחד המיועד לכך, ולא במפתחות שונים, כגון מפתח שבדי, מפתח צינורות ואחרים.

3.  בעת פתיחת הברז של בקבוק חמצן חדש, לאחר הרכבת הווסת, יש לעמוד מן הצד ולא מול הווסת. פגם באחד החיבורים עלול להעיף את החלק פניו של העובד, מחמת הלחץ הגדול בבקבוק. את הברז יש לפתוח בזהירות ובהדרגה.

ג. מבערי ריתוך  

1.יש להקפיד על ניקוי המבערים מזיהום, ואת הנחיר יש לנקות מדי פעם במקדח המיועד לכך, המתאים לגודל הקדח.  

2.לבדוק את אטימות הברזים המווסתים, את אטימות החיבור של המזרק אל קצה המבער, את האטימות בין קצה המבער ובין הידית, ואת חיבור הפיה לקצה המבער. חוסר אטימות מושלמת בחלקים אלה עלול לגרום להתלקחות האצטילן במקום הלקוי ולאש חוזרת.

3.  חימום יתר של פיית המבער גורם ללחץ מוגבר בכיוון הפוך לזרימת הגזים, וגם דבר זה עלול להסתיים באש חוזרת. במקרה זה יה להפסיק מייד את העבודה ולקרר את פיית המבער במים.

4.  כאשר מופיעה אש חוזרת, יש לסגור מיד את הברזים שעל המבער, את הברז הראשי של האצטילן (על המערכת או על הבקבוק) ואת הברז של בקבוק החמצן.

ד. מערכת האינסטלציה  

1.  בצנרת של חמצן-אצטילן יש להשתמש בצינורות ללא תפר.

2.  באינסטלציית החמצן יש להשתמש בצנרת ובאבזרים עשויים פלדה, יצקת ברזל, פליז או נחושת, ואין להשתמש בה בצינורות או באבזרים ששימשו קודם לכן במערכת האצטילן.

3.  במערכת האצטילן יש להשתמש בפלדה או ביצקת ברזל בלבד, ובשום פנים אין להשתמש בנחושת או בסגסוגותיה המכילות מעל 70% נחושת.

4.  במערכות של נקודות ריתוך אחדות, יש להקפיד על כך, שלכל נקודה יהיה ווסת נפרד.

5.  יש לבדוק מדי פעם את טיב האטימות של מערכת האצטילן והחמצן. הבדיקה נעשית בעזרת מברשת עם מי סבון.

6.  יש לבדוק בדיקה תקופתית את הזרנוקים. אין להחליף זרנוק לחמצן בזרנוק לאצטילן. כרגיל, יש לכל אחד מן הזרנוקים חיבור שונה לידית הריתוך: לאצטילן-תבריג גדול יותר או תבריג שמאלי, כדי למנוע החלפה ביניהם.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים